คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท | ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงาน Integrated Channels Business

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ
คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท
ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงาน Integrated Channels Business
วิศวลาดกระบัง รุ่น 30

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer