ทำเนียบนายกสมาคม

กรรมการบริหารงานสมาคมคณะปัจจุบัน

The presidents

คุณชัยพจน์ ตันตระวิวัฒน์
นายกสมาคมฯ (2566-2568)

รุ่นที่ : 29
การศึกษา : ปริญญาตรี  สจล.
อีเมล์ : chaipojt@gmail.com

The presidents

คุณนท นิ่มสมบุญ
นายกสมาคม (2564 - 2566)

รุ่นที่ : 28
การศึกษา : ปริญญาตรี 
อีเมล์ : nimsomboon@gmail.com

The presidents

คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์
นายกสมาคม (2562 - 2564)

รุ่นที่ : 27
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.
อีเมล์ : tn@qtc.co.th

The presidents

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
นายกสมาคม (2560 - 2562)

รุ่นที่ : 26
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สจล.
อีเมล์ : pakorn.apa@gmail.com

The presidents

คุณมานะ พงศานรากุล
นายกสมาคม (2558 - 2560)

รุ่นที่ : 25
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.
อีเมล์ : george3888@gmail.com

The presidents

คุณธานี ชวศิริกุลฑล
นายกสมาคม (2556 - 2558)

รุ่นที่ : 24
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.
อีเมล์ : supersear@gmail.com

The presidents

คุณพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล
นายกสมาคม (2556 - 2558)

รุ่นที่ : 23
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : pongsakw@ofpt.co.th

The presidents

คุณสุชาติ มโนมยางกูร
นายกสมาคม (2552 - 2554)

รุ่นที่ : 22
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : suchart@powermatic.co.th

The presidents

คุณอภิชาติ ปีปทุม
นายกสมาคม (2550 - 2552)

รุ่นที่ : 21
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : apichat@apiadvance.com

The presidents

คุณนพชัย วีระมาน
นายกสมาคม (2548 - 2550)

รุ่นที่ : 20
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : noppachai@masterkool.com

The presidents

คุณสมศักดิ์ อัครวราวงศ์
นายกสมาคม (2547 - 2548)

รุ่นที่ : 19
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : somsakak@hotmail.com

The presidents

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์
นายกสมาคม (2546 - 2547)

รุ่นที่ : 18
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : -

The presidents

คุณลือชา โพธิ์อบ
นายกสมาคม (2545 - 2546)

รุ่นที่ : 17
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : luacha@mect.co.th

The presidents

คุณกองเกียรติ หวังวีระมิตร
นายกสมาคม (2544 - 2545)

รุ่นที่ : 16
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : kongkiet.w@gmail.com

The presidents

คุณวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม
นายกสมาคม (2543 - 2544)

รุ่นที่ : 15
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : vichai@jleng.co.th

The presidents

คุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร
นายกสมาคม (2542 - 2543)

รุ่นที่ : 14
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : wichit1459@gmail.com

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer