ของที่ระลึกสมาคม

รายการของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

ที่สมาคมฯ โทร: 0-2326-4668 /0898115240 หรือ ID Line:kmitlengineer.alumni

E-Mail kmitlengineer.k@gmail.com

หมายเหตุ

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เลขที่ 088-227377-2

** ต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าส่งชิ้นละ 50 บาท**

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer