Privacy Policy
     เว็บไซต์ KMITL.COM ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณพบกับความแตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเมื่อคุณติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้

     ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมเพื่อใช้และ/หรือเปิดเผย เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยตรงจากการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ KMITL.COM
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการซื้อตั๋วเข้าคอนเสิร์ตข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ เช่น
คุกกี้คืออะไร?

    คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ จากนั้น
จะมีการส่งคุกกี้กลับไปยังเว็บโดเมนต้นทางในการเข้าชมโดเมนนั้นในครั้งต่อมาของท่าน หน้าเว็บส่วนใหญ่มีองค์ประกอบต่าง ๆ จากหลายเว็บโดเมน
ดังนั้น เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์นั้น เบราว์เซอร์ของท่านอาจได้รับคุกกี้จากหลายแหล่งที่มา

    คุกกี้มีประโยชน์เนื่องจากอนุญาตให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ คุกกี้อนุญาตให้ท่านไปยังหน้าเว็บต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, จดจำค่าที่เลือกใช้ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของท่าน โดยการติดตามการเรียกดูเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่าน
    คุกกี้เซสชั่นจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ขณะที่คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านหลังจากปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว        
(เพื่อจดจำค่าที่เลือกใช้ของท่านเมื่อท่านกลับมาที่ไซต์นี้)
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer