สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลที่น่าสนใจ

60 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

” ศิษย์เก่า สจล. มีเรื่องราว “ความทรงจำ” ในอดีตที่ผ่านมา และข้อคิดดี ๆ ที่อยากฝากถึงรุ่นน้อง

# คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ (พี่เล็ก)
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. #

Upcoming Event

กิจกรรมของสมาคมที่กำลังจะมาถึง คลิกเพื่อดูข้อมูล

Home     About     News/Activities     Contact
เลขที่ 1 ถนน ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
kmitlengineer.k@gmail.com
โทรศัพท์: 02-3264668