สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับสมาคม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะกรรมการสมาคม

ข้อมูลของกรรมการบริหารงานสมาคมคณะปัจจุบัน

Upcoming Event

กิจกรรมของสมาคมที่กำลังจะมาถึง คลิกเพื่อดูข้อมูลการลงทะเบียนร่วมงาน

Our News

ข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆของสมาคม คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด

News

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2562

วันที่: 30 กรกฎาคม 2562 สถานที่: สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ตามที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล,) ประจำปี 2560-2562 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนพี่ให้น้อง...

Home     About     News/Activities     Contact

เลขที่ 1 ถนน ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

kmitlengineer.k@gmail.com

โทรศัพท์: 02-3264667