ประกาศข่าวดี สำหรับ ชุมนุม ชมรม ห้อง ภาค น้องๆ นักกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปี 2565 กองทุนพี่ให้น้อง ฯ มีทุนสนับสนับสนุนโครงการกิจกรรมนักศึกษา ปี 2565 มาให้น้องๆ

 ประกาศข่าวดี สำหรับ ชุมนุม ชมรม ห้อง ภาค น้องๆ นักกิจกรรม      คณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปี 2565  กองทุนพี่ให้น้อง ฯ มีทุนสนับสนับสนุนโครงการกิจกรรมนักศึกษา  ปี 2565 มาให้น้องๆ เพื่อเป็นอีก 1 แรงสนับสนุนกิจกรรมน้องๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์   สามารถดาวห์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1OJWMwEu4iYRjxB8nSrmTWMWcz_tabJee/view?fbclid=IwAR29Aav9tFGqBWqZOh_d-Zy1RYha8uhFng96uPfHn1DF84fZwi7bxeyt55w


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer