มอบเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในการเรียนรู้ การฝึกทักษาด้านกีฬา จำนวนเงิน 480,000 บาท


วันที่ 29 มีนาคม 2567                                                                                                                                                                                            

คุณพรชัย ปานศรีแก้ว ประธานชมรมกอล์ฟพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย คุณนท นิ่มสมบุญ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (รุ่น 28) เข้าพบ รศ.ดร.คมสัน มาลีลี อธิการบดี สจล. เพื่อมอบทุนการศึกษาจากการจัดกิจกรรมกอล์ฟ จำนวนเงิน 480,000 บาท จากการจัดกอล์ฟชมรมกอล์ฟพระจอมเกล้าลาดกระบัง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เดอะรอยัลกอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ ของนักศึกษา สจล. ฝึกทักษะด้านกีฬา และเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ และมิตรภาพภายใต้ความเป็นศิษย์เก่าพระจอมเกล้าลาดกระบัง

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer