ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 สมาคมศิษย์เก่า สจล.


วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า สจล.

คุณชัยพจน์ ตันตระวิวัฒน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณปราโมทย์ พรหมรักษ์ อุปนายกสมาตมฯ และคุณชาญเรือง เหลืองนิมิตรมาศ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมศิษย์เก่า สจล.


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer