ต้นชงโค

 

เพราะทุกคนที่จบจากลาดกระบังก็เปรียบเสมือนต้นอ่อนของชงโค

นิตยสารของเราจะชวนต้นชงโคที่เติบกล้าแข็งแกร่งในมุมต่างๆมาพูดคุยกัน

บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ชงโคต้นที่ 1

ชมรมนักวิ่งกระทิงเปลี่ยว

ชงโคต้นที่ 2

‘กองทุนพี่ให้น้อง’