ทำเนียบนายกสมาคม

รายนามนายกสมาคมจนถึงปัจจุบัน

คุณนท  นิ่มสมบุญ

คุณนท นิ่มสมบุญ

นายกสมาคม (2564 - 2566)

รุ่นที่ : 28
การศึกษา : ปริญญาตรี  สจล.
อีเมล์ : nimsomboon@gmail.com

คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์

คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์

นายกสมาคม (2562 - 2564)

รุ่นที่ : 27
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.
อีเมล์ : tn@qtc.co.th
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

นายกสมาคม (2560 - 2562)

รุ่นที่ : 26
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สจล.
อีเมล์ : pakorn.apa@gmail.com
คุณมานะ พงศานรากุล

คุณมานะ พงศานรากุล

นายกสมาคม (2558 - 2560)

รุ่นที่ : 25
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.
อีเมล์ : george3888@gmail.com
คุณธานี ชวศิริกุลฑล

คุณธานี ชวศิริกุลฑล

นายกสมาคม (2556 - 2558)

รุ่นที่ : 24
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.
อีเมล์ : supersear@gmail.com
คุณพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล

คุณพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล

นายกสมาคม (2554 - 2556)

รุ่นที่ : 23
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : pongsakw@ofpt.co.th
คุณสุชาติ มโนมยางกูร

คุณสุชาติ มโนมยางกูร

นายกสมาคม (2552 - 2554)

รุ่นที่ : 22
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : suchart@powermatic.co.th
คุณอภิชาติ ปีปทุม

คุณอภิชาติ ปีปทุม

นายกสมาคม (2550 - 2552)

รุ่นที่ : 21
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : apichat@apiadvance.com

คุณนพชัย วีระมาน

คุณนพชัย วีระมาน

นายกสมาคม (2548 - 2550)

รุ่นที่ : 20
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : noppachai@masterkool.com

คุณสมศักดิ์ อัครวราวงศ์

คุณสมศักดิ์ อัครวราวงศ์

นายกสมาคม (2547 - 2548)

รุ่นที่ : 19
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : somsakak@hotmail.com

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์

นายกสมาคม (2546 - 2547)

รุ่นที่ : 18
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : –
คุณลือชา โพธิ์อบ

คุณลือชา โพธิ์อบ

นายกสมาคม (2545 - 2546)

รุ่นที่ : 17
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : luacha@mect.co.th

คุณกองเกียรติ หวังวีระมิตร

คุณกองเกียรติ หวังวีระมิตร

นายกสมาคม (2544 - 2545)

รุ่นที่ : 16
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : –
คุณวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม

คุณวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม

นายกสมาคม (2543 - 2544)

รุ่นที่ : 15
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สจล.
อีเมล์ : -vichai@jleng.co.th

คุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร

คุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร

นายกสมาคม (2542 - 2543)

รุ่นที่ : 14
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : wichit1459@gmail.com