ของที่ระลึกสมาคม

รายการของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม
ที่สมาคมฯ โทร: 0-2326-4668 หรือ ID Line: kmitlengineer.alumni E-Mail: kmitlengineer.k@gmail.com
หมายเหตุ : ส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าจัดส่งชิ้นละ 50 บาท