ข่าวสาร สมาคม

ข่าวและภาพกิจกรรม

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2562

วันที่: 30 กรกฎาคม 2562 สถานที่: สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ตามที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล,) ประจำปี 2560-2562 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนพี่ให้น้อง...