ข่าวสาร สมาคม

ข่าวและภาพกิจกรรม

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2562

วันที่: 30 กรกฎาคม 2562 สถานที่: สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ตามที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล,) ประจำปี 2560-2562 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนพี่ให้น้อง...

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุน กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่: 30 พฤษภาคม 2562 สถานที่: ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล ร่มรั้วฯ รัน 2

วันที่: 25 สิงหาคม 2562 สถานที่: ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “ก้าวแรกสู่ปีที่ 60 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.”  น้องมา...พี่ก็มา...  วิ่งกลับบ้าน.. วิ่งกับเพื่อน  ร่มรั้วฯรัน 2 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม...