แสดงความยินดีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

แสดงความยินดีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ โรงอาหารอาคารเรียนรวมพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์...
ภาพบรรยากาศการประกาศทุนการศึกษา”กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.”

ภาพบรรยากาศการประกาศทุนการศึกษา”กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563ณ​ หอประชุมตึก​ A​ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งนี้​ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโส​ฝ่ายบริหารวิชาการ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวให้โอวาทแก่น้อง ๆ นักศึกษา...
กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2563

กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2563

กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ...