การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562   สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เตรียมซ้อมวงสวิงให้พร้อม เช็คไลน์ให้แม่น และพริ้วไปกับกระแสลมอีสาน...
เข้าพบแสดงความยินดี คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม

เข้าพบแสดงความยินดี คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม

วันที่: 2 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น. ณ อาคาร A ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชุดใหม่ ประจำปี 2562-2564 เข้าพบ คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รุ่น 13...
พบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

พบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

วันที่: 1 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 น. ณ  ชั้น 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล.  คณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชุดใหม่ ประจำปี 2562-2564 เข้าพบน้อง ๆ นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา ชุมนุม ชมรม ภาค ห้อง ต่าง ๆ...
แสดงความยินดีอธิการบดี สจล.พร้อมแนะนำทีมบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

แสดงความยินดีอธิการบดี สจล.พร้อมแนะนำทีมบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

วันที่: 1 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ชั้น 6  สำนักงานอธิการ คณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชุดใหม่ ประจำปี 2562-2564 เข้าพบแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  ได้รับตำแหน่ง อธิการบดี สจล.  สมัยที่...
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ

พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ

วันที่: 13 กันยายน 2562 คุณสมัคร  บัวชู  เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์  วรสุนทโรสถ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ท่าน...
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่: 1 ตุลาคม 2562 คุณธิติวัฒน์  เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระจอมเกล้า  ...