ประชุมคณะกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะฯ ครั้งที่ 1/2564  และส่งมอบงานคณะกรรมการชุดเก่า ปี 62-64 – ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 64-66

ประชุมคณะกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะฯ ครั้งที่ 1/2564 และส่งมอบงานคณะกรรมการชุดเก่า ปี 62-64 – ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 64-66

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตึกเอ  ห้องประชุม ช้ั่น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สมาคมศิษย์เก่าศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะฯ ครั้งที่ 1/2564 และได้มีการส่งมอบงานคณะกรรมการชุดเก่า ปี 2562-2564 –...
ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564

ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564            เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ในปัจจุบันที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อแพร่กระจ่ายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิก บุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
ผลงานผู้ส่งโลโก้ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

ผลงานผู้ส่งโลโก้ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเภทเงินรางวัล 1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 2. รางวัลที่ 2 และ ที่ 3 มอบเป็นของที่ระลึกจากสมาคม การตัดสิน จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรก จะเปิดทำการโหวตคัดเลือกออนไลน์...
การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564            เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ในปัจจุบันที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อแพร่กระจ่ายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิก...
กิจกรรมการออกแบบโลโก้ใหม่ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

กิจกรรมการออกแบบโลโก้ใหม่ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนเชิญร่วมกิจกรรมการออกแบบโลโก้ใหม่ของสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประเภทเงินรางวัล 1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 2. รางวัลที่ 2 และ ที่ 3 มอบเป็นของที่ระลึกจากสมาคม...
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง  รุ่น 56 (ออนไลน์)

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง รุ่น 56 (ออนไลน์)

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง รุ่น 56 (ออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. คุณธิติวัฒน์   เงินนำโชคธนรัตน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย รศ.ดร.สมยศ  เกียรติวนิชวิไล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....