กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1             ปิดคอร์ส Pre Activity for Engineering Lab 13 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่น 59)

กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปิดคอร์ส Pre Activity for Engineering Lab 13 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่น 59)

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:15-15:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมปิดคอร์ส Pre Activity for Engineering Lab 13 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่น 59)                                                                                             ...
กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) แบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 5

กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) แบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 5

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:15-16:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities For Engineers Lab 13 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่น 59) โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิรุฬห์ วิเชียรวัฒนชัย (น้าหลิ่ม) วิศวะ รุ่น 25  CEO บริษัท...
กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) แบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 4

กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) แบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities For Engineers Lab 13 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59)                                ...
กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 3

กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities For Engineers Lab 13 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่สถาบันฯ...
กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 2

กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 2

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre- Engineer Activities (Lab 13) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59)           โดยเชิญศิษย์เก่า บรรยายให้กับน้องๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา...
กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 1

กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities Engineers สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59) จำนวน 1,100 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมรายวิชาจะแบ่งนักศึกษาเข้าร่วมออกเป็น            จำนวน 13 ห้อง...