กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2563

กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2563

กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ...
การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562   สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เตรียมซ้อมวงสวิงให้พร้อม เช็คไลน์ให้แม่น และพริ้วไปกับกระแสลมอีสาน...
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประจำปี 2562

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2562

วันที่: 30 กรกฎาคม 2562 สถานที่: สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ตามที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล,) ประจำปี 2560-2562 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนพี่ให้น้อง...
เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุน กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุน กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่: 30 พฤษภาคม 2562 สถานที่: ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์...
กิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล ร่มรั้วฯ รัน 2

กิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล ร่มรั้วฯ รัน 2

วันที่: 25 สิงหาคม 2562 สถานที่: ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “ก้าวแรกสู่ปีที่ 60 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.”  น้องมา…พี่ก็มา…  วิ่งกลับบ้าน.. วิ่งกับเพื่อน  ร่มรั้วฯรัน 2 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม...

อบรมสัมมนาความรู้เบื้องต้นและการออกแบบ Safety Valve ตามหลักการ ASME Section VIII และ ASME Section I สำหรับหม้อต้มแรงดันสูง

วันที่: 28 มีค 2562 สถานที่: ห้อง 703 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ โดยการจัดอบรมสัมมนา...