งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า สจล. สมาคมศิษย์เก่าคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ สจล. นำโดยอุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก​ คุณสุธรรม​ จุฑามาตยางกูร, อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน คุณสุรชัย พิทักษ์พงศ์ภูธร และ​กรรมการ คุณรัฐพล  นาควิเชียร...
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ ผู้สถาปนาและอธิการบดีท่านแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ ผู้สถาปนาและอธิการบดีท่านแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10:00น. ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ บริเวณหน้าอาคารเมมโมเรียลฮอลล์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยคุณรัฐพล นาควิเชียร กรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้...
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยของคณะในด้านต่าง ๆ และรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยของคณะในด้านต่าง ๆ และรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ

วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ชั้น 3 ห้องคณบดี อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เวลา 15:00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดยคุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล...
แสดงความยินดีศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ทีได้รับตำแหน่งใหม่

แสดงความยินดีศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ทีได้รับตำแหน่งใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.นำโดย คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์(อดีตนายกสมาคมฯ รุ่น 26)เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ...
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2563

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2563

นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 1 ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ   บริษัท BEC WORLD จำกัด(มหาชน) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 นายชนะ ผิวผ่องวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 2 ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวงจรเครื่องมือไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม นายสุพจน์ อยู่เกษวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น...

KMITL Alumni Annual Meeting 2563

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 1. ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 คลิ๊ก 2. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563...