ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง รุ่น 56 (ออนไลน์)

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง รุ่น 56 (ออนไลน์)

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง รุ่น 56 (ออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. คุณธิติวัฒน์   เงินนำโชคธนรัตน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย รศ.ดร.สมยศ  เกียรติวนิชวิไล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....
กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1             ปิดคอร์ส Pre Activity for Engineering Lab 13 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่น 59)

กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปิดคอร์ส Pre Activity for Engineering Lab 13 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่น 59)

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:15-15:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมปิดคอร์ส Pre Activity for Engineering Lab 13 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่น 59)                                                                                             ...
กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) แบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 5

กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) แบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 5

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:15-16:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities For Engineers Lab 13 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่น 59) โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิรุฬห์ วิเชียรวัฒนชัย (น้าหลิ่ม) วิศวะ รุ่น 25  CEO บริษัท...
กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) แบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 4

กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) แบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities For Engineers Lab 13 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59)                                ...
กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 3

กิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Pre- Activities For Engineers (Lab 13) โดยศิษย์เก่า ครั้งที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities For Engineers Lab 13 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่สถาบันฯ...