ประชุมคณะกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะฯ ครั้งที่ 1/2564  และส่งมอบงานคณะกรรมการชุดเก่า ปี 62-64 – ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 64-66

ประชุมคณะกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะฯ ครั้งที่ 1/2564 และส่งมอบงานคณะกรรมการชุดเก่า ปี 62-64 – ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 64-66

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตึกเอ  ห้องประชุม ช้ั่น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สมาคมศิษย์เก่าศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะฯ ครั้งที่ 1/2564 และได้มีการส่งมอบงานคณะกรรมการชุดเก่า ปี 2562-2564 –...
ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564

ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564            เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ในปัจจุบันที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อแพร่กระจ่ายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิก บุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
ผลงานผู้ส่งโลโก้ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

ผลงานผู้ส่งโลโก้ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเภทเงินรางวัล 1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 2. รางวัลที่ 2 และ ที่ 3 มอบเป็นของที่ระลึกจากสมาคม การตัดสิน จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรก จะเปิดทำการโหวตคัดเลือกออนไลน์...
การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564            เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ในปัจจุบันที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อแพร่กระจ่ายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิก...
กิจกรรมการออกแบบโลโก้ใหม่ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

กิจกรรมการออกแบบโลโก้ใหม่ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนเชิญร่วมกิจกรรมการออกแบบโลโก้ใหม่ของสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประเภทเงินรางวัล 1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 2. รางวัลที่ 2 และ ที่ 3 มอบเป็นของที่ระลึกจากสมาคม...