ภาพบรรยากาศการประการทุนการศึกษา “กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
ณ​ หอประชุมตึก​ A​ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทั้งนี้​ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโส​ฝ่ายบริหารวิชาการ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กล่าวให้โอวาทแก่น้อง ๆ นักศึกษา

นำโดยคุณสุรชัย พิทักษ์พงศ์ภูธร ประธานกองทุนพี่ให้น้องฯ , คุณอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ เลขานุการกองทุนฯ และผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รักษาการแทนรองคณบดี
กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านนักศึกษา

โดยมีรายละเอียดกองทุน​ ดังนี้
” กองทุนพี่ให้น้อง​ ” เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
1. ทุนสนับสนุนการศึกษา (ต่อเนื่องจนจบ) แบ่งเป็น
– ทุนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน​ 3 ทุน
– ทุนค่าเล่าเรียน​ จำนวน​ 3 ทุน
รวม 6​ ทุน
2.​ ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวม 23​ ทุน

น้อง​ ๆ​ ผู้รับทุนฯ​ มีทัศนคติ​ในการดำรงชีวิต​ที่ดี​
มุ่งมั่น​ ตั้งใจพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างคุณค่า​ และประโยชน์ให้แก่สถาบัน​ฯ และสังคมต่อไป