แสดงความยินดี กับศิษย์เก่าที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลคุณภาพปี 2018 Quality Persons Of The Year 2018 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท)

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 19 ตุลาคม 2561

สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลคุณภาพปี 2018 Quality Persons Of The Year 2018 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ.ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1)คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ รุ่น 33
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด

2)คุณสาธิต พันธ์ไพศาล รุ่น 25
ผู้จัดการประจำประเทศไทย
บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3)คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ รุ่น 24
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด