แสดงความยินดีศิษย์เก่าที่ได้รับตำแหน่งใหม่

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 25 ตุลาคม 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ การไฟฟ้านครหลวง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี ศิษย์เก่าพระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ คุณเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รุ่น15 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ การไฟฟ้านครหลวง