วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.นำโดย คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์(อดีตนายกสมาคมฯ รุ่น 26)เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 7