แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 25 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าแสดงความยินดี กับ ดร.ภากร  ปีตธวัชชัย ศิษย์เก่าวิศวะ รุ่น 22 ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คนที่ 13