แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับตำแหน่งใหม่

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ เข้าแสดงความยินดี กับคุณมานะ พงศานรากุล ศิษย์เก่ารุ่น 25( อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯ) ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด จำกัด