มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน กอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 4 ร่วมกับ 8 สถาบันศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม จำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคาร เรียนรวม 2 (CB 2) เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 เวลา 09.30-12.00น. ที่ผ่านมา

คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมกับตัวแทนอีก 7 สถาบัน ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 4 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สวุิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เป็นประธานในงานแถลงข่าว ซึ่งมีกำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ
                                                                                                                                                                                                                         โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ การมีความเสียสละ และมิตรภาพภายใต้ความเป็นวิศวะ โดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลาง และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติต่อไป        
                                                                                                                                                                                                                  สำหรับ 8 สถาบัน ประกอบไปด้วย ม.เกษตรศาสตร์ (มก.), ม.ขอนแก่น (มข.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แชมป์เก่า ครั้งที่ 1), ม.เชียงใหม่ (มช.)(แชมป์เก่าปีที่แล้ว ครั้งที่3), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (แชมป์เก่า ครั้งที่ 2) และ ม.สงขลานครินทร์ (มอ.)
                                                                                                                                                                                                                          รูปแบบการแข่งขัน จะทำการแข่งขันแบบ Stableford จำนวนหลุมต่อ 100% ของแต้มต่อ โดยคิดคะแนนการแข่งจากคะแนนที่ดีที่สุดและคิดไม่เกิน 40 คะแนน จากประเภททีมทั่วไป 14 คน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี (เกิดก่อน 7 ธ.ค. 2533 ) คิดคะแนนเพียง 12 คน รวมกับทีมอาวุโสอีก 4 คน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี (เกิดก่อน 7 ธ.ค. 2508) คิดคะแนนเพียง 3 คน เท่ากับคิดคะแนนรวมของทีมเพียง 15 คนต่อทีม ทีมใดมีผลรวมคะแนนสูงที่สุด เป็นทีมชนะการแข่งขัน ถ้าคะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน ให้ครองถ้วยร่วมกัน