การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2561
สถานที่:  สนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์ค แอนด์  กอล์ฟ คลับ สุวินทวงศ์  Shotgun Start 12.00 น. 

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศลประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ สุวินทวงศ์ Shotgun Start 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์ และพันธมิตรทางธุรกิจและ ทางการศึกษาของคณะฯ สถาบันฯและสมาคมฯ

(หมายเหตุ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
ใบตอบรับการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศลประจำปี 2561
ใบตอบรับการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศลประจำปี 2561