เรียนเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของสมาคมฯ และฝากประชาสัมพันธ์ ในรุ่น ให้ด้วยนะคะ

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 13 กรกฎาคม 2561

เรียนเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของสมาคมฯ และฝากประชาสัมพันธ์ ในรุ่น ให้ด้วยนะคะ