สวัสดีปีใหม่ รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา นายกสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 21 ธันวาคม 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่า ฯ ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะลาดกระบัง โดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.