สวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 21 ธันวาคม 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานด้านล่าง ตึก 12 ชั้น ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะลาดกระบัง โดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ พร้อมร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561