สวัสดีปีใหม่ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 21 ธันวาคม 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ  บริเวณลานด้านล่าง  ตึก 12 ชั้น  ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะลาดกระบัง  โดย  ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์  นายกสมาคมฯ  พร้อมคณะกรรมการ  เข้าสวัสดีปีใหม่   ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี พระจอมเกล้าลาดกระบัง  ได้มีการปรึกษาแนวทางและการดำเนินกิจกรรมของทางสมาคมศิษย์เก่าเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในอนาคตต่อไป