งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า สจล. ครั้งที่ 46

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 28 มิถุนายน 2562

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า สจล. ครั้งที่ 46 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อม รศ.ดร.จารุวัตร  เจริญสุข  อุปนายกสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า สจล. ครั้งที่ 46 พร้อมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล ศิษย์เก่าวิศวกรรรมลาดกระบัง รุ่น 16 ได้รับตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ศิษย์เก่าวิศวกรรมลาดกระบัง รุ่น 29 ได้รับตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และ คุณสิทธิ ภาณุวัฒนพงศ์ ศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมลาดกระบัง ได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.