งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ 8 เกียร์

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 25 กรกฏาคม 2562

 

วันที่ 25  กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 เกียร์ โดยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  โดยความร่วมมือกันระหว่างศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน ดังนี้
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)