แสดงความยินดีอธิการบดี สจล.พร้อมแนะนำทีมบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 1 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ชั้น 6  สำนักงานอธิการ คณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชุดใหม่ ประจำปี 2562-2564 เข้าพบแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  ได้รับตำแหน่ง อธิการบดี สจล.  สมัยที่ 2  พร้อม แนะนำทีมบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชุดใหม่ ประจำปี 2562-2564