พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 1 ตุลาคม 2562

คุณธิติวัฒน์  เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระจอมเกล้า