งานเลี้ยงเกษียณอายุ กฟน. สายใย สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 27 กันยายน 2562

คุณธิติวัฒน์  เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุ กฟน สายใย สจล. ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18:00 น. ณ ภัตตาคารเจดการ์เด้นท์ ห้องมังกร โดยมีศิษย์เก่าที่เกษียณอายุ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณณรงค์  อิงศรีวรกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตนวลจันทร์ วิศวะ รุ่น 15 และ คุณอภิยุตต์  ศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม วิศวะ รุ่น 17