การประชุมใหญ่สามัญ และมอบรางวัลศิษย์ดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 31 สิงหาคม 2562

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 18:30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมใหญ่สามัญ และ มอบรางวัลศิษย์เก่า ประจำปี 2562 พร้อมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2562-2564