กิจกรรมเดินวิ่ง ร่มรั้วฯ รัน 2 “2019”

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 25 สิงหาคม 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 05.00-08.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมรมกระทิงเปลี่ยว และนักศึกษาปัจจุบัน จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล  ร่มรั้วฯ รัน 2 “2019″  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนที่คุณรักได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย ซึ่งมีศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง และพันธมิตร ร่วมเดินวิ่ง กว่า 4,500 คน  โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะนำเข้า กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง