ทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2561

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 6 สิงหาคม 2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14:30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 100,000 บาท  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในการนี้พระองค์ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน