พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 13 กันยายน 2562

คุณสมัคร  บัวชู  เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์  วรสุนทโรสถ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ท่าน ซึ่งเป็นผู้สถาปนาและอธิการบดีท่านแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ บริเวณด้านหน้าเมมโมเรียลฮอลล์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.