งานทำบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่:29 มกราคม 2563

งานทำบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า สจล.

คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.​คนปัจจุบัน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า สจล.​ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า สจล.