ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่:  5 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น.​ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2563​ ณ ห้องประชุมวิขาการ ชั้น 6 ตึก A โดยคุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคุณปกรณ์ อังสนันท์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและกีฬา ได้เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคณาจารย์ประจำภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.