งานเลี้ยงสังสรรค์ กองทุนชงโค กฟภ.(ลาดกระบัง)

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่:17 มกราคม 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น. ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ไป- กลับ  ระหว่าง ท่าวัดใหญ่สว่างอารมย์ นนทบุรี ถึง เอเชียทึค นำโดย คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง , คุณสุธรรม จุฑมาตยางกูร อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ , คุณทศพล ผลมั่ง อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก และคุณศุภชัย สมอดิศร ปฎิคม ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กองทุนชงโค กฟภ. (ลาดกระบัง) พร้อมมอบของที่ระลึกและเงินสนับสนุนกิจกรรมกับคุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ ประธานกองทุนชงโค กฟภ.(ลาดกระบัง)