การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่:20 พฤศจิกายน 2562

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลประเภทต่าง ๆ จากการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ สุวินทวงศ์ โดยมีรายนามต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม    ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2562

ได้แก่ ชมรมกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง

รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล   ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชนะเลิศ Overall Low Gross

ได้แก่  คุณกิติศักดิ์ โพธิ์แก้ว จากทีมชมรมกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง

ชนะเลิศ Overall Low Net

ได้แก่   คุณกานน ใสทอง จากทีมชมรมกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง

ชนะเลิศ ไฟล์ท    ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

A     คุณประกานต์ ทรัพย์ผดุงชนม์ ทีมชมรมกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง

B     คุณวานิช สัมพัสนีธำรง ทีมสมาคมศิษย์เก่าสจล.

C     คุณสุพัตรา สอนคำ ทีมปตท.ระยอง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ไฟล์ท   ถ้วยเกียรติยศ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

A    คุณสุรชัย ทีม SEC

B    คุณมูฮัมหมัด สมัญญา ทีม MCW

C    คุณธนากร เก่งตรง ทีมอีซูซุสิงห์บุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ไฟล์ท   ถ้วยรางวัล คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

A     คุณโก้ ทีม FORTH

B    คุณผดุงเกียรติ กรศิลป ทีมวิศวะลาดกระบัง รุ่น 21

C    คุณอรรถวุธิ วรธรรมดุษฎี ทีมสมาคมสโมสรการไฟฟ้านครหลวง

ทั้งนี้ สมาคมฯ  ขอแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน

แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมกอล์ฟประเพณีการกุศล 2563 นะคะ