เข้าพบแสดงความยินดี คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 2 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น. ณ อาคาร A ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชุดใหม่ ประจำปี 2562-2564 เข้าพบ คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รุ่น 13 เพื่อแสดงความยินที่ได้รับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ​และท่านรัฐมนตรีได้กรุณาให้แนวทางกับสมาคมศิษย์เก่าฯเพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสวนรวมร่วมกัน