ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท คอนวูด จำกัด (สระบุรี)

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 20 มิถุนายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ได้พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท คอนวูด จำกัด (จังหวัดสระบุรี)  โดยทางสมาคมฯ ได้เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับทางบริษัทฯ ในการนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุน น้ำดื่ม และข้าวกล่อง ให้กับน้องๆ นักศึกษาภาคเคมี