วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันฯ,ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีและผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมด้วย คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สจล.,และ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 60 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” และพิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ รวมถึงงานคอนเสิร์ตการกุศล 60 ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลวิจัยเพื่อคนไทย ในการก้าวสู่การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีทางการแพทย์