เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ สมาคมศิษย์เก่า      คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.โดยคุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ,คุณสุธรรม    จุฑมาตยางกูร อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ และคุณฉัตรชัย         พ่วงสุวรรณ กรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณบุญศักดิ์   เกียรติจรูญเลิศ  ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง รุ่น 16 ที่ได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)