ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมศิษย์เก่า สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 28 มีนาคม 2560

ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สมาคมศิษย์เก่า สจล. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ อาคารสมาคมิษย์เก่า สจล.