วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ สนามเลกาซี กอล์ฟ คลับ”กอล์ฟสมาคมศิษย์เก่า สจล.”
สมาคมศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง ได้ให้การสนับสนุนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน นำทีมโดยคุณศราวุฒ ชนะถาวราลักษณ์ กรรมการและคุณศุภชัย สมกอิศร กรรมการ
                                                                                                                                                                                                                           ซึ่งคุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคม ฯ ได้ร่วมงานเลี้ยงช่วงเย็นพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ให้กับพี่ๆน้องๆ วิศวะลาดกระบัง เพื่อหาทุนสนับสนุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและ เพื่อกองทุนพี่ให้น้องฯ
โดยการจัดการแข่งขันแรลลี่ “วิศวะลาดกระบัง Family Rally”ในวันศุกร์ที่ 22 -23 มกราคม 2564 เส้นทางสนามกีฬา สจล. ถึง ระยอง

the module Advanced settings.